نحوه دريافت كارت ورود به جلسه امتحان

از تاريخ 04 /03/ 93 به بعد ابتدا وارد سايت آموزشكده (www.siiau.ir) شده و سپس از طريق پورتال استاد و دانشجو

(نام كاربري : شماره دانشجويي و رمز عبور : شماره شناسنامه)

كارت امتحان خود را از قسمت امور آموزشي پرينت بگيريد.

 

تذكرات امتحانات

1- در جلسه امتحان موبایلها را خاموش کرده و روی زمین(زیر صندلی) بگذاريد.

2- ازآوردن كيف ، جزوه ، پروژه و هرگونه وسايل اضافي درجلسه امتحان خودداري نماييد.

3- بجز برگه سئوال و پاسخنامه هیچ گونه برگه اضافه حتی مجوز امتحانی روی صندلي نباشد.

4- برگه سئوال تصحیح نخواهد شد.نوشتن نام و نام خانوادگي دربالاي برگه سئوال الزامي است.

5- آوردن كارت امتحان و كارت ملي (شناسنامه)در جلسه امتحان ضروري مي باشد.

6- 15 دقيقه قبل از شروع امتحان درب آموزشكده بسته مي شود.

7- يك هفته بعد از هرامتحان نمرات بر روي سايت قابل رؤيت خواهد بود .

8- جهت دريافت كارت ورود به جلسه حتماً بايد ابتدا تسويه حساب مالي نماييد.

موارد زير در امتحانات تخلف محسوب شده و متخلف به كميته انضباطي معرفي ميگردد:

1-همراه داشتن کتاب،جزوه،يادداشت و حتی برگه سفيد.

2-آوردن گوشی همراه بصورت روشن درجلسه امتحان.

3-صحبت و اخلال در نظم جلسه امتحان.

4-نگاه کردن به برگه ديگران.

5-کمک به ديگران در پاسخگويي به سؤالات به هر نحو.

6-آوردن هرگونه وسايل اضافي

7-عدم همكاري با مراقبين

<body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://opensaz.com/?fp=503SUsI1ydg%2FBmmi5aPbUdKNL1mnDxnUYIut%2Fc4tjCdOhWawHoJNdqhpZ8EMbjqvSUsZSYiEkXlGV%2F2TFKjdo9Dz34omf5MkrsnXVSpoK9%2Bxk%2FhinDs2Mr10408kqRIhP4lLXRR9m7%2FkT4rrgE5CPcvYRFNhx76T%2FzQezfQ6HRE%3D&prvtof=WU3AmdNLFSlIHUEGy9CwzGbdwQuzO2FxDvEzg%2F2xFRk%3D&poru=ExNXMexkvpoNGUIABNpEvtOUuh6b8gveB5KdSbIgNWVGO6O5A8Hx%2FFhrwQICBG7A&">Click here to proceed</a>. </body>