نحوه دريافت كارت ورود به جلسه امتحان

از تاريخ 04 /03/ 93 به بعد ابتدا وارد سايت آموزشكده (www.siiau.ir) شده و سپس از طريق پورتال استاد و دانشجو

(نام كاربري : شماره دانشجويي و رمز عبور : شماره شناسنامه)

كارت امتحان خود را از قسمت امور آموزشي پرينت بگيريد.

 

تذكرات امتحانات

1- در جلسه امتحان موبایلها را خاموش کرده و روی زمین(زیر صندلی) بگذاريد.

2- ازآوردن كيف ، جزوه ، پروژه و هرگونه وسايل اضافي درجلسه امتحان خودداري نماييد.

3- بجز برگه سئوال و پاسخنامه هیچ گونه برگه اضافه حتی مجوز امتحانی روی صندلي نباشد.

4- برگه سئوال تصحیح نخواهد شد.نوشتن نام و نام خانوادگي دربالاي برگه سئوال الزامي است.

5- آوردن كارت امتحان و كارت ملي (شناسنامه)در جلسه امتحان ضروري مي باشد.

6- 15 دقيقه قبل از شروع امتحان درب آموزشكده بسته مي شود.

7- يك هفته بعد از هرامتحان نمرات بر روي سايت قابل رؤيت خواهد بود .

8- جهت دريافت كارت ورود به جلسه حتماً بايد ابتدا تسويه حساب مالي نماييد.

موارد زير در امتحانات تخلف محسوب شده و متخلف به كميته انضباطي معرفي ميگردد:

1-همراه داشتن کتاب،جزوه،يادداشت و حتی برگه سفيد.

2-آوردن گوشی همراه بصورت روشن درجلسه امتحان.

3-صحبت و اخلال در نظم جلسه امتحان.

4-نگاه کردن به برگه ديگران.

5-کمک به ديگران در پاسخگويي به سؤالات به هر نحو.

6-آوردن هرگونه وسايل اضافي

7-عدم همكاري با مراقبين