با توجه به آلودگی هوا، کلیه کلاس های درسی آموزشکده سما اسلامشهر  سه شنبه 26 آذر تشکیل نخواهد شد.