تغییر آدرس پورتال استاد و دانشجو

 

قابل توجه دانشجویان گرامی، از این پس برای انجام کلیه امورمالی، آموزشی (ثبت نام، مشاهده نمرات)، دانشجویی و  ... به جای سامانه سیدا میبایست از سامانه آموزشیار استفاده نمایید .


❇️ آدرس سامانه آموزشیار:
 edu.iau.ac.ir

❇️ آدرس سامانه پاسخگویی (Ticketing) :
empticket.iau.ir

❇️ آدرس سامانه آموزش (فایل های آموزشی و راهنمای سامانه)
amoozeshyar.iau.ir

 

جهت دریافت اطلاعات بیشتر به کانال سروش آموزشکده مراجعه نمایید.

 http://sapp.ir/siiau_stu