دریافت کارت امتحان

جهت دریافت کارت امتحان مراحل زیر را انجام دهید:

1- به سامانه آموزشیار با آدرس زیر مراجعه نمایید.

http://stdn.iau.ac.ir/Student

2- گزینه «فراموشی / باز شدن قفل رمز عبور» را بزنید و رمز خود را تغییر دهید.

3- با رمز جدید وارد آموزشیار شوید.

4- برای همه دانشجویان وام شهریه اعطا شده است. لذا وارد منوی «صندوق رفاه دانشجویی» شوید و اقساط سررسید خود را پرداخت نمایید.

5- از آموزشیار خارج شده و مجددا وارد شوید تا سایر منوها قابل مشاهده گردد.

6- وارد منوی ارزشیابی استاد شوید و پرسشنامه آنرا تکمیل نمایید. ارزشيابی تمامی دروس موجود در ليست ارزشيابی الزامی است.

7- پس از تکمیل ارزشیابی اساتید، دگمه «چاپ کارت ورود به جلسه امتحان» را بزنید.