شروع امتحانات نیمسال اول از  18 بهمن ماه

 

امتحانات نیمسال اول از روز شنبه 18 بهمن ماه  به صورت غیرحضوری و  چهارگزینه ای، و از طریق سامانه وادانا برگزار می گردد.

(http://vadana25.iauec.ac.ir)