بسمه تعالی

ضمن تشکر از تمامی دانشجویان و همکاران که در برنامه های فرهنگی مشارکت فعال داشتند لیست نفرات برتر چهارمین دوره مسابقات اذان و اولین دوره مسابقات مداحی و مسابقه کتابخوانی قرآن و امام حسین (ع) به شرح ذیل می باشد.

 

عنوان مسابقه

نام و نام خانوادگی

رتبه

اذان

مرتضی لشگری

اول

رضا قصاب نیا

دوم

امیرمحمد صفائی

سوم

مداحی

مرتضی لشگری

اول

اسرافیل محمدی

دوم

علی رضائی

سوم

کتابخوانی " قرآن و امام حسین (ع)"

زینب سادات صبوحی

اول

حنانه میرزائی

دوم

میلاد پرهوده

سوم

مریم براتی

چهارم

فاطمه ینگی ملکی

پنجم