امور فرهنگي آموزشكده برگزار ميكند:

 

 

مسابقه كتابخواني آثار عجيب نماز در دو بخش اساتيد و دانشجويان

 

زمان مسابقه در بخش اساتيد:                97/09/07

زمان مسابقه در بخش دانشجويان:             97/09/19

 

جهت مشاهده و دريافت فايل مربوطه اينجا كليك نماييد.