قابل توجه كليه همكاران و اساتيد آموزشكده

 

احتراما ضمن آرزوي قبولي طاعات و عبادات در ماه مبارك رمضان به اطلاع مي رساند،

كارگاه تفسير سوره حشر در ماه مبارك رمضان مطابق زمانبندي ذيل از ساعت 12:15 لغايت 13 برگزار مي گردد.

 

مزاياي طرح شامل:

 اعطا 32 ساعت گواهي نامه ضمن خدمت

برگزاري آزمون در انتهاي دوره و اعطا جوايز به نفرات برتر

 

زمانبندي برگزاري كارگاه:( جلسات بعدي كارگاه متعاقبا اعلام مي گردد.)

 

جلسه اول: چهارشنبه 25/ ارديبشهت /98

جلسه دوم:يكشنبه  29/ ارديبشهت /98

جلسه سوم:سه شنبه 31/ ارديبهشت /98

جلسه چهارم:چهارشنبه 1/ خرداد/ 98

جهت دريافت دو منبع كارگاه، اینجا و اینجا کلیک نمایید.