مسابقه كتابخوانی «مسئله حجاب» ( ويژه اساتيد، کارکنان ودانشجویان)

 

لطفا جهت شرکت در مسابقه اینجا کلیک نمایید.

آدرس مستقیم شرکت در مسابقه:     http://motahari.ir/fa/content/2910

آدرس مستقیم دانلود اپلیکیشن:      http://motahari.ir/app