مسابقه پیامکی ستاد اقامه نماز

 

جهت شرکت در مسابقه پیامکی ستاد اقامه نماز با عنوان "رمضان با قرآن"

به آدرس www.namaz.ir مراجعه فرمایید.

امور فرهنگی آموزشکده سما واحد اسلامشهر