مسابقه الكترونيكي "آداب روزه داري،احوال روزه داران"
 
مسابقه الكترونيكي "آداب روزه داري،احوال روزه داران" توسط
واحد الكترونيكي دانشگاه آزاد اسلامی برگزار مي گردد.
جهت اطلاع از نحوه ثبت نام و شركت در مسابقه اینجا کلیک نمایید.

امور فرهنگي آموزشكده سما واحد اسلامشهر