سخنرانی آنلاین (وبینار) باموضوع شهادت سردار دلها

زمان: دوشنبه 15 دی ماه ساعت 11:00

سخنران: حاج آقا آفتابی

آدرس سایت وبینار: https://daanaan.daan.ir

شناسه کلاس:  344d3ea
گذرواژه:   123456
(سایت دان برای اولین ورود نیاز به ثبت نام دارد)