دانشجويان علاقه مند به دريافت وام ,وزارت علوم، پس از ثبت نام در سایت وزارت علوم www.swf.ir و دانلود فرمهاي مربوطه (از قسمت سایت دانشکده - دانلود فرمها-فرمهاي مالي) و تكميل آنها به اتاق508 (صندوق رفاه) مراجعه فرمايند.

مهلت ثبت نام : ‌10 / 8/ 96