وام وزارت علوم

مراحل ثبت نام وام بلند مدت با بازپرداخت بعد از فراغت تحصیل به شرح ذیل می باشد:

1- مطالعه شیوه نامه مربوط به وام مورد نظر

2- مراجعه به پورتال دانشجویی وزارت علوم swf.ir جهت ثبت درخواست

3- انتخاب بانک مهر بعنوان بان عامل