فراخوان مسابقه بزرگ طراحي پوستر با موضوع غدير و ولايت همراه با اهدا جوايز نفيس به نفرات برتر

آخرين مهلت تحويل آثار: يكشنبه 19مهر 94

زمان داوري آثار :دوشنبه 20 مهر 94

جهت تحويل آثار به اتاق 202 (امورفرهنگي) مراجعه نماييد

امور فرهنگي آموزشكده سما واحد اسلامشهر