امور فرهنگي آموزشكده همزمان با فرا رسيدن ايام سوگواري سيد و سالار شهيدان با دعوت از گروه تعزيه امير المومنين (ع) اقدام به برپايي مراسم تعزيه حضرت علي اكبر(ع) نمود.