معاونت فرهنگي و دانشجويي آموزشكده همچون سنوات گذشته همزمان با آغاز سال تحصيلي جديد و ورود دانشجويان جديدالورود به آموزشكده در جهت آشنايي دانشجويان با قوانين و مقررات و حوزه هاي مختلف آموزشكده اقدام به برپايي جلسه توجيهي با حضور معاونين و مديران حوزه هاي مختلف آموزشكده نمود. در اين جلسه هر يك از مديران شرح مختصري از فعاليت هاي حوزه خود  بيان داشتند. به دليل همزماني اين جلسات با دهه اول محرم امور فرهنگي آموزشكده اقدام به تهيه بسته فرهنگي به صورات مجزا براي دانشجويان خواهر و برادر نمود. بسته فرهنگي شامل بروشور آشنايي با فعاليت هاي حوزه فرهنگي، خودكار،براي دانشجويان خواهر  بسته فرهنگي مطاف شامل فلش كارت هايي از وصيت نامه هاي شهدا در مورد رعايت حجاب و براي دانشجويان برادر يك عدد شال عزاي مشكي تهيه و داخل بسته هاي فرهنگي به دانشجويان جديدالورود اهدا گرديد. قبل از آغاز جلسه نيز  كانون هاي مختلف دانشجويي اقدام به عضوگيري از دانشجويان جديدالورد نمودند.

 

Error. Page cannot be displayed. Please contact your service provider for more details. (21)