مشاوره هاي مذهبي فرهنگي  داخل راهروهاي آموزشكده

امور فرهنگي آموزشكده در جهت پاسخگويي به شبهات ديني ،اعتقادي، اخلاقي و ارائه مشاوره در زمينه هاي مختلف فرهنگي همچون ترم هاي گذشته اقدام به برگزاري جلسات مشاوره مذهبي- فرهنگي نموده است. اين جلسات بدليل حضور فعال اساتيد و ايجاد رابطه صميمانه با دانشجويان به جهت جذب دانشجو در مسائل ديني و فرهنگي در راهروهاي آموزشكده  با حضور اساتيد محترم حوزه و دانشجويان برگزار مي گردد.

Error. Page cannot be displayed. Please contact your service provider for more details. (25)