آموزش مجازی سما اسلامشهر- دانشجویان

 

با توجه به شرایط خاص ایجاد شده ناشی از شیوع ویروس كرونا در كشور و نبود امكان برگزاری فعالیت های دانشگاه بصورت حضوری تا اطلاع بعدی و لزوم استفاده از راهكارهای جایگزین آموزشی در كنار شیوه های متداول و جاری برای جبران زمان از دست رفته، جهت ارائه آموزش های دانشگاهی در دروس نظری در همه مقاطع، اطلاعیه ها و منابع و نحوه اجرای كلاس های آموزشی در این كانال و سایت آموزشكده بصورت غیر حضوری صورت خواهد گرفت.

 

كانال سروش:   http://sapp.ir/siiau_stu

 

كانال ايتا:              https://eitaa.com/siiau_stu