اطلاعات شخصی

نام و نام خانوادگي : قاسم قرباني رستم

مسئوليت : معاون دانشگاه و رييس مركز آموزشي و فرهنگي سما واحد اسلامشهر

تحصیلات : دکترای رشته زلزله

 ايميل : از این آدرس ایمیل در مقابل روبوت های اسپمر محافظت می شود. جهت مشاهده آن باید جاوااسکریپت فعال باشد.

 

سوابق تحصيلي

سوابق تحصیلی:

1) کارشناسی رشته فیزیک کاربردی

2) کارشناسی ارشد رشته ژئو فیزیک گرایش ژئو الکتریک

3) دکترای رشته زلزله

 

سوابق شغلي

سوابق شغلی

1) تدریس در آموزش و پرورش و موسسات کنکور آیندگان، مدرسان تهران و غیره (از سال 1374 تا 1381)

2) عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر (از سال 1380 تاکنون)

3) مدیر آموزش دانشکده علوم دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر (از سال 1381 تا 1382)

4) مدير گروه رشته هاي کامپيوتر و حسابداري دانشگاه جامع علمي و کاربردي واحد40 (از سال 1382 تا 1384)
5) معاون آموزشی دانشکده علوم دانشگاه آزاد اسلامي  واحد اسلامشهر (از سال 1382 تا 1384)
6) رئيس آموزشکده پسرانه فني و حرفه اي سما واحد اسلامشهر (از سال 1384 تاکنون)
7) رئيس آموزشکده دخترانه فني و حرفه اي سما واحد اسلامشهر (از سال 1387 تاکنون)
8) سرپرست معاونت دانشجویی واحد اسلامشهر
9) معاون دانشگاه و رئيس مرکز آموزشي و فرهنگي سما واحد اسلامشهر (از سال 1384 تاکنون)
10) نماینده سما و عضو هیات امنای استانی دانشگاه آزاد اسلامی در استان تهران
11) معاونت برتر سازمان سما در چندین دوره متمادی
12) عضو كميسيون معاملات و بنا سازمان سما
13) عضو كميته طرح و برنامه و بودجه مناطق 8 و 12 سازمان سما

14) معاون آموزشي، پژوهشي و فرهنگي سازمان سما

15) رئيس كميته انتصابات معاونين فرهنگي و دانشجويي

16) عضو شوراي سياست گذاري استان تهران سازمان سما

 

 

سوابق پژوهشي

فهرست تحقيقات و طرح هاي پژوهشي
1) مجري طرح پژوهشي «راه اندازي آسانسور با کمک ميکروپروسسورZ-80 و طراحي تابلو فرمان آن با PLC »  (در سال 1386)
2) مجري طرح پژوهشي «غني سازي اورانيم» 
3) مجري طرح پژوهشي «کاهش تلفات انرژي در ساختمان با استفاده از سيستم هاي مديريت ساختمان(BMS) »
4) همکار طرح پژوهشي «بررسي چالش هاي نظام بودجه ريزي ايران»  (در سال 1383)
5) همکار طرح پژوهشي «بررسي و مدلسازي بودجه ريزي عملياتي در ايران»  (در سال 1384)
6) تجهيز و راه اندازي آزمايشگاه و کارگاههاي الکترونيک و الکتروتکنيک آموزشکده سما اسلامشهر (در سال 1389)
7) همکار طرح پژوهشي «طراحی شیفترهای فاز مایکرویو توسط میکروکنترلر»  (در سال 1390)

 


مقالات

 عنوان مقالات

1) «مزاياي استفاده توام روش شلومبرگ و CRP درمناطق کارست (مطالعه موردي روستاي يخکش)» ارائه شده در بيست وسومين گردهمايي علوم زمين در سازمان زمين شناسي و اکتشافات معدني کشور  (سال 1383)
2) «مزيت استف
اده از آرايه مربعي نسبت به آرايه هاي ديگر در اکتشاف آبهاي زيرزميني در مناطق درز و شکافدار و سنگ هاي کريستالي)» ارائه شده در بيست وسومين گردهمايي علوم زمين در سازمان زمين شناسي و اکتشافات معدني کشور  (سال 1383)
3) «راه اندازي آسا
نسور با کمک ميکروپروسسورZ-80 و طراحي تابلو فرمان آن با PLC » ارائه شده در اولين کنفرانس ملي الکترونيک و مخابرات در دانشگاه آزاد اسلامي واحد اسلامشهر  (سال 1386)
4) « Reliability of Magnetotelluric Inversion Re
sults» ارائه شده در هفتمين سمينار SEGJ (Imaging Technology - Sendi, Japan) در تاريخ 24 تا 26 نوامبر سال 2004
5) «Square Array Used for Groundwater Exploration » ارائه شده در هفتمين سمينار SEGJ (Imaging Technology - Sendi, Japan) در تاريخ 24 تا 26 نوامبر سال 2004
6)
«Enterprise It Organization Based On Service Orientation Frameworks In All Technical Layers And Struuctures » ارائه شده درICMAI 2011 ، Indoesia
7) «بر
رسی پايداری سيستم توزيع DC بعنوان يک شبکه توزيع انرژی در BMS » پذيرفته شده در اولين کنفرانس منطقه ای BMS در آموزشکده سما (سال 1389)
8) «شبکه توزيع DC به عنوان سيستم توزيع انرژی در سيستم مديريت ساختمان BMS » پذيرفته شده در همايش ملی برق و کامپيوتر- نکا (ceec2011)
9) «Measurments of the Thermal Neutron Macroscopic Absorption Cross Section for Neutron
Absorbing Layers » چاپ شده در مجلهISI « Springer journal of Fusion Energy» 17 April 2011
10) «ارايهراه
کاری مناسب جهت مديريت واحدهای توليد پراکنده » ارسال شده در اولين کنفرانس منطقه ای بروجن دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجن (سال 1389)
11) "The Necessity of Nuclear Power in Iran" International" ،‌  چاپ شده در مجله علمي پ
ژوهشي Journal of Engineering (IJE) ، (سال 2013)

12)  Iranian EFL Learner’s Attitudes towards Computer Assisted Language Learning (CALL) چاپ شده در كنفرانس International Science Conference  در تاريخ 14 و15 آگوست 2014 در ونيز ايتاليا

13)  “راستاي بيشينه تنش افقی و ميدان كرنش پیرامون سامانه گسلی زندان- میناب-پالامی” چاپ شده در فصلنامه علوم زمين (سال 1394)

14)  “Surveying the stress field and strain rate in Oman-Line l” ،‌  چاپ شده در مجله علمي پژوهشيIranian Journal of Earth Sciences (IJES) ، (سال 2016)

 

 

 

  

تأليفات و ترجمه

 تأليفات وترجمه
1) ترجمه کتاب «فيزيک مکانيک» در انتشارات خوشخوان (سال 1384)
2) تأليف کتاب «رياضي عمومي 1» در انتشارات مديرفلاح (سال 1385)
3) تأليف کتاب «کارآفريني و پروژه ـ نظريه ها و کاربرد ها» در انتشارات دانشگاه آزاد اسلامي  واحد اسلامشهر (سال1390)

4تأليف کتاب «فيزيک عمومي» در انتشارات اميد انقلاب (سال 1394)

5) ترجمه کتاب «مباني فيزيک جلد دوم هاليدي الكتريسيته و مغناطيس» در انتشارات اميد انقلاب (سال 1395)