تعریف:

هدف این برنامه آموزش و تربیت تأسیسات الکتریکی با جهت گیری فنی است که در ادامه برنامه دوره سه ساله فنی و حرفه‌ای الکتروتکنیک تهیه شده است. لذا در طراحی برنامه علاوه بر مهارت‌های فنی، تفکر طراحی نیز مورد توجه بوده است که فارغ التحصیلان علاوه بر داشتن اطلاعات و مهارت‌های کافی در زمینه علمی، توانایی‌های نظری و تفکر طراحی در مشاغل مرتبط را داشته باشند.

پیشرفت صنعت برق سبب رشد سریع تکنولوژی و توسعه کشورهای صنعتی گردیده است. تدریجأ سیستم‌های جدید جایگزین سیستم‌های قدیمی ما می‌شود و کمبود متخصص در این زمینه قطعأ در راه اندازی و نگهداری  و کنترل کارخانجات اثر خواهد گذاشت و از آنجا که صنایع کشور با کمبود نیروی متخصص در زمینه طراحی توسعه و تعمیر و نگهداری تأسیسات الکتریکی رو به رو است و لذا تربیت نیروی انسانی در سطح کاردان (تکنسین) ضروری به نظر می‌رسد.

کاربرد:

از فارغ التحصیلان گرایش تأسیسات الکتریکی انتظار می‌رود که:

- توانایی تعمیر و نگهداری قسمت‌های برق ماشین‌های صنعتی و شبکه‌های الکتریکی را داشته باشند.
- توانایی طراحی و محاسبه مدارهای روشنایی و تأسیسات فرمان الکتریکی در سطح محدود را داشته باشند.
- توانایی اجرای پروژه‌های تأسیساتی و راه‌اندازی ماشین‌آلات را داشته باشند.
- توانایی سرپرستی تعدادی کارگر برقکار را داشته باشند.

وب سایت های مربوطه الکتروتکنیک