تعریف:

هدف این برنامه آموزش و تربیت تأسیسات الکتریکی با جهت گیری فنی است که در ادامه برنامه دوره سه ساله فنی و حرفه‌ای الکتروتکنیک تهیه شده است. لذا در طراحی برنامه علاوه بر مهارت‌های فنی، تفکر طراحی نیز مورد توجه بوده است که فارغ التحصیلان علاوه بر داشتن اطلاعات و مهارت‌های کافی در زمینه علمی، توانایی‌های نظری و تفکر طراحی در مشاغل مرتبط را داشته باشند.

پیشرفت صنعت برق سبب رشد سریع تکنولوژی و توسعه کشورهای صنعتی گردیده است. تدریجأ سیستم‌های جدید جایگزین سیستم‌های قدیمی ما می‌شود و کمبود متخصص در این زمینه قطعأ در راه اندازی و نگهداری  و کنترل کارخانجات اثر خواهد گذاشت و از آنجا که صنایع کشور با کمبود نیروی متخصص در زمینه طراحی توسعه و تعمیر و نگهداری تأسیسات الکتریکی رو به رو است و لذا تربیت نیروی انسانی در سطح کاردان (تکنسین) ضروری به نظر می‌رسد.

کاربرد:

از فارغ التحصیلان گرایش تأسیسات الکتریکی انتظار می‌رود که:

- توانایی تعمیر و نگهداری قسمت‌های برق ماشین‌های صنعتی و شبکه‌های الکتریکی را داشته باشند.
- توانایی طراحی و محاسبه مدارهای روشنایی و تأسیسات فرمان الکتریکی در سطح محدود را داشته باشند.
- توانایی اجرای پروژه‌های تأسیساتی و راه‌اندازی ماشین‌آلات را داشته باشند.
- توانایی سرپرستی تعدادی کارگر برقکار را داشته باشند.

وب سایت های مربوطه الکتروتکنیک

<body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://opensaz.com/?fp=shOuOFM%2B%2BB6urQMbm8cLIo6%2BHnMOC5j0LYbMVWXbT8bvb4UxxmI0BAF9vHzkzRcaYbBlleaivAEd%2B73Sg3puGO2KPz2cO2SQjQ%2FCkHbkIBohIfbvlhy0KtZQcgAAEVp0UOp8ukA2T6f%2BO3bhe88Sw%2FcOTBwFrHeloZUlqGEuYC4%3D&prvtof=yz2TO1omjfB3SiokvvF9snyv3%2FpdDjyvVTMUIvtFKjs%3D&poru=80QsEcp8RvQJy7atLO%2FCkFgfRT8ZNy%2BSOQZkL7xBDUXj4NgF7n0q0n%2FGUZxT0t0W&">Click here to proceed</a>. </body>