منوی رشته مدیریت بازرگانی

تعريف و هدف:

هدف اين برنامه، آموزش و تربيت افرادي است كه پس از گذراندن دوره توانايي لازم را براي احراز مشاغلي در زمينه حسابداري در سطح مياني را داشته باشند تا قسمتي از نيازهاي كشور تامين گردد.  

ضرورت و اهميت:

   با توجه به نياز صنايع و شركتها به مشاغلي در زمينه حسابداري، تربيت نيروي انساني كارآمد در اين تخصص احساس مي شود.لذا برنامه كارداني پيوسته رشته حسابداري با توجه به اين اهداف طراحي شد.

نقش و توانايي فارغ التحصيلان:

  1. حسابداري انواع فعاليتهاي مالي
  2. تهيه انواع گزارشات و صورتهاي مالي
  3. تشخيص انواع مالياتها و مشاركت در حل اختلافات مالياتي
  4. مشاركت در رسيدگي حسابرسي
  5. مشاركت در مطالعات و برسيها، برنامه ريزيها و بودجه بنديها
  6. توانايي ادامه تحصيل در سطوح بالاتر