تعريف و هدف:

  اين برنامه براساس چهارچوب اصلي آموزشهاي كارداني در بخش صنعت و بر مبناي آموزشهاي علمي-كاربردي طراحي شده است.هدف اين برنامه تربيت تكنسين مكانيك خودرو با جهت گيري فني است.اين برنامه آموزشي در قالب تكنسين فني و با لحاظ كردن سهم دروس در نظر گرفته شده در آموزشهاي علمي-كاربردي وزارت فرهنگ و آموزش عالي تهيه شده است.

نقش و توانايي فارغ التحصيلان:

  1. مونتاژگري خط موتورهاي احتراقي
  2. مونتژگري خط انتقال قدرت معمولي در خودرو
  3. مونتاژگري دستگاههاي سوخت رساني موتورهاي ديزلي و بنزيني
  4. نظارت بر كنترل كيفيت خط مونتاژ
  5. تعميركاري موتورهاي ديزلي سبك و سنگين
  6. تعميركاري دستگاههاي كلاچ، انتقال قدرت و ديفرانسيل خودروها
  7. تعميركاري دستگاههاي موتورهاي ديزلي و بنزيني
  8. تعميركاري قسمتهاي شاسي و بدنه خودرو
  9. تعميركاري قسمتهاي تعمير و نگهداري واحد نقليه يا موتوري واحدهاي صنعتي
  10. سرپرستي كارگاههاي خصوصي در گرايش هاي مختلف

وب سایت های مربوطه مکانیک خودرو

Error. Page cannot be displayed. Please contact your service provider for more details. (19)