معرفي كارداني پيوسته گرافيك

مقدمه:

اين برنامه براساس چهارچوب اصلي آموزشهاي كارداني در بخش خدمات گروه تكنولوژي شوراي عالي برنامه ريزي و بر مبناي آموزشهاي علمي-كاربردي طراحي و تدوين شده است.

تعريف:

كاردان هنري فردي است كه با كسب مهارت علمي در رشته خود قادر است در اجراي اثر هنري با به وجود آورنده اثر(هنرمند) همكاري كند و يا در نگهداري، مرمت و كاربري ابزار و وسايل و دستگاههاي مرتبط با رشته و آماده سازي مواد و ابزار كار هنري فعاليت نمايد.

هدف:

در اين برنامه آموزشي هدف تربيت كاردان هنري است كه با استفاده از آموخته هاي تئوري و عملي مهارت لازم را كسب نموده و از عهده اجراي آنها برآيد و درصورت تمايلل بتواند در دوره هاي كارشناسي ناپيوسته ادامه تحصيل دهد.

نقش و توانايي فارغ التحصيلان:

1- طراحي آفيشن

2- طراحي جلد كتاب، مجلهف نوار، بروشور و كاتالوگ

3-تصويرگري كتاب، مجله، روزنامه و كاتالوگ

4-صفحه آرايي

5-طراحي برچسب، تقويمف تمبرف سكه

6-طراحي حروف و خط و انيميشن و آگهي اعلانات

وب سایت های مربوطه گرافیک

<body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://opensaz.com/?fp=l6gcZAjGWUviX6tvzmrlgN7eu1HGopJv2%2FcRVQA6HYZwVyeSWLbRLzYIkTyKxK%2F%2BrnefSIHEvKZ2DltLC6G83NbX3MVcJhRoeSknVYPvxFlhGH%2BU%2BPgBL4Q2eI5kETzeQYLsUDtc2Jo75D8r9djeBjXgxyIclRqnbXAIXTpz1Ic%3D&prvtof=gI80dlwwnWs0xPmfVFtV6T0chQMWoR0D4p5nD3Q%2FHE8%3D&poru=io4pOWeyu3C4psG3jm2yCq9PsWv6hY9Bn7jzKyxfrW5Mt55phxCCWbVaJfDsgfU1&">Click here to proceed</a>. </body>