معاونت فرهنگی

معاون فرهنگی دانشجویی
مدیريت امور فرهنگی
مدير امور فرهنگي
كارشناس امور فرهنگي
کارشناس قرآن و عترت
کارشناس فوق برنامه
کلاس های فوق برنامه
طرح قدس
پاسخگوئی به شبهات دینی
اتاق فکر
ستاد اقامه نماز
کانون قرآن و عترت
برنامه ها آینده
تقویم زمان اردوها
صفحه اصلی معاونت فرهنگی

معاونت دانشجویی

طرح قدس
جنسیت
ورودی نامعتبر
نام و نام خانوادگی (*)
ورودی نامعتبر
شماره دانشجویی (*)
ورودی نامعتبر
کد ملی (*)
ورودی نامعتبر
رشته تحصیلی (*)
ورودی نامعتبر
بخش شفاهی مسابقات (*)ورودی نامعتبر
بخش کتبی مسابقات
ورودی نامعتبر
شماره تماس / موبایل (*)
ورودی نامعتبر
پست الکترونیکی
ورودی نامعتبر
توضیحات
ورودی نامعتبر
کد امنیتی کد امنیتی
ورودی نامعتبر
هر دانشجو می تواند علاوه بر انتخاب یکی از رشته های مذکور، در رشته تفسیر سوره نور هم شرکت نماید
منبع بخش شفاهی مسابقات ، کل قران کریم می باشد