اطلاعات شخصی

 

نام خانوادگي : سركار خانم فتحي

مسئوليت : كارشناس ثبت نمرات

تحصيلات : كارشناسي ارشد

رشته : حسابداري

 

سوابق کاری

 

سوابق تحصیلی

 

اهم وطایف

 

 1. ثبت نمرات هر نيمسال و تطبيق نمرات ثبت شده اساتيد
 2. ثبت نمرات معرفي به استاد ، كارآموزي و پروژه
 3. ثبت نمرات دانشجويان مهمان به واحد ديگر
 4. انجام كليه حذف ها :‌حذف دروس غايب در امتحان،حذف شاهد و جانباز، حذف مازاد و ...
 5. ثبت تخلف امتحاني در كارنامه دانشجويان
 6. ثبت ماده 31 قبل از امتحان
 7. تهيه آمار اوراق امتحاني، تفكيك و بايگاني آنها
 8. بررسي اعتراضات و ارسال به شوراي آموزشي جهت تجديد نظر و تهيه ليست متمم بعد از تاييد شورا
 9. رفع نقص از ليست نمرات مخدوش
 10. بررسي نمرات پرونده دانشجويان فارغ التحصيل
 11. ثبت نمرات دروس معادلسازي شده

 

 

 

Error. Page cannot be displayed. Please contact your service provider for more details. (21)