اطلاعات شخصی

 

نام و نام خانوادگي : سركار خانم غريب پناه

مسئوليت : مدیر امور آموزشی

تحصيلات : کارشناسی ارشد

رشته : مدیریت آموزشی

 

سوابق کاری

 

سوابق تحصیلی

 

اهم وطایف

 

 اهم وظايف:

 

- توليد برنامه آموزشي نيمسالانه و سالانه آموزشكده با همكاري ساير كاركنان ذيربط

 

- نظارت بر حسن اجراي مراحل ثبت نام در هر نيمسال و تاييد فهرست و آمار دانشجويان

 

- تهيه تقويم آموزشي و اعلام به گروههاي آموزشي

 

- سازماندهي نيروهاي انساني و عوامل آموزشي

 

- نظارت بر حسن اجراي آيين نامه هاي آموزشي و دستورالعملهاي ابلاغي از طرف سازمان مركزي

 

- تهيه گزارشهاي ماهانه و سالانه از عملكرد حوزه آموزش

 

- نظارت بر حسن اجراي امتحانات

 

- بررسي درخواستهاي دانشجويان و تاييد آنها درصورت عدم مغايرت با آيين نامه ها

 

- نظارت مستمر بر عملكرد كارشناسان و كاركنان ذيربط

 

- ارزشيابي از عملكرد كاركنان و اجراي برنامه ها

 

- نظارت بر چگونگي برگزاري كلاسهاي آموزشي در طول نيمسال

 

 

 

 

Error. Page cannot be displayed. Please contact your service provider for more details. (29)