اطلاعات شخصی

 

نام خانوادگي :سركار خانم تاشی

مسئوليت : مسئول بايگاني

تحصيلات : کارشناسی ارشد

رشته : الهيات

 

سوابق کاری

 

سوابق تحصیلی

 

اهم وطایف

 

متن شما ...

 

 


гис-технологии
ткани для вышивания