معاونت فرهنگی

معاون فرهنگی دانشجویی
مدیريت امور فرهنگی
مدير امور فرهنگي
كارشناس امور فرهنگي
کارشناس قرآن و عترت
کارشناس فوق برنامه
کلاس های فوق برنامه
طرح قدس
پاسخگوئی به شبهات دینی
اتاق فکر
ستاد اقامه نماز
کانون قرآن و عترت
برنامه ها آینده
تقویم زمان اردوها
صفحه اصلی معاونت فرهنگی

معاونت دانشجویی

 

اطلاعات شخصی

 

نام  : خانم روشني

مسئوليت : كارشناس امور فرهنگي

تحصيلات : كارشناسي ارشد دبیری

               دانشجوی دکتری کارآفرینی

 

سوابق کاری

 

سوابق تحصیلی

 

اهم وطایف