آيين‌نامه تشويقي مقالات علمي پژوهشي

صرفا مقالاتي مشمول دريافت مبلغ تشويق خواهند شد كه داراي شرايط زير باشند:

الف) با عنوان سما مطابق نمونه :

به فارسي                                                   آموزشكده فني‌و‌حرفه‌اي سما،‌ دانشگاه آزاد اسلامي، واحد اسلامشهر، اسلامشهر، ايران

به انگليسي                               Sama Technical and Vacatinal training College, Islamic Azad University, Islamshahr,Branch,Islamshahr,Iran   

 

ب) مقالاتي كه در همايش‌هاي ملي  و بين‌المللي داخل كشور، همچنين همايش‌هاي بين‌المللي خارج كشور ارائه شده و به صورت كامل(Full Paper) در كتابچه و يا CD  همايش چاپ گردد.

 

ج) ارائه دهنده مقاله مي تواند يكي از افراد زيرباشد:

-عضو هيات علمي، مدعو و يا حق‌التدريس دانشكده‌هاي فني‌و‌حرفه‌اي سما

-دانشجويان دانشكده‌هاي فني‌و‌حرفه‌اي سما

-كارمندان سما

-دبيران و دانش‌آموزان سما

 

د) مقالاتي كه در مجلات علمي ارائه مي‌شوند بايستي به صورت كامل (Full Paper)چاپ گردد.