مراحل چاپ كتاب در سازمان سما

1-تاييد پيش نويس كتاب در شوراي پژوهشي دانشكده

2-ارسال كتاب براي داوري توسط معاونت آموزشي و پژوهشي دانشكده

3-ارسال كتاب به همراه نظر داوران (درصورت مثبت بودن نظر داوران) به سازمان

پيش نويس ارسالي به سازمان بايد داراي شرايط ذيل باشد:

1-از تكثير اوراق كتاب به صورت پشت رو اجتناب شده و صرفا از يك رو كاغذ براي تكثير استفاده شود.

2- مشخصات نويسنده يا مترجم و ساير اطلاعات مربوط به وي در صفحه‌اي جداگانه و در آغاز كتاب آورده شود.

3- درج هر گونه مشخصات و اطلاعات فردي در متن كتاب مجاز نمي‌باشد.

4-پيش‌نويس كتاب به صورت آيويكو(فنري) صحافي شود.

5-ويراستاري ادبي و علمي در متن رعايت شود.

Error. Page cannot be displayed. Please contact your service provider for more details. (21)