گزارش كارگاه آموزش نگارش مقاله علمي (ISI)

كارگاه آموزش نگارش مقاله علمي (ISI) در روزهاي يكشنبه ودوشنبه مورخ 21و22ارديبهشت ماه در محل آموزشكده فني و حرفه اي سما اسلامشهر برگزار گرديد و 14 نفر در اين دوره شركت نمودند.

تدريس اين دوره توسط جناب آقاي دكتر حامد نيرومند با مدرك فوق دكتري عمران صورت گرفت.

در روزاول مباحث پايه در مقاله نويسي از جمله آشنايي با انواع مقالات، ساختار مقالات (ISI) ، آشنايي با نحوه نگارش مقالات علمي براي مجلات(ISI) و.... و در روز دوم از بخش عملي براي كمك به تفهيم بهتر مطالب در نظر گرفته شد.

 

 

 

гис-технологии
ткани для вышивания