مراحل طرح­هاي پژوهشي دانشكده سما اسلامشهر

 

   

 رديف عنوان طرح مجري طرح مرحله
1 كنترل ردياب ماهواره leo به كمك مكانيزم رباط موازي مهدي عبدالوند خاتمه يافته
2 بكارگيري تكنولوژي نانو در طراحهاي معماري كامپيوتر پژمان حسينيون خاتمه يافته
3 ارائه روشهاي كارآمد به منظور تخمين آنتالپي تبخير مواد هيدروكربني قابل استفاده در فرآيند تقطير ابراهيم رحيمي حاجي آبادي خاتمه يافته
4 نصب منابع توان راكتيو محلي براي بهبود پايداري گذاري سيستم قدرت حبيب درياباد خاتمه يافته
5 نقش دين و اخلاق در صنعت توريسم محمد آراسته خاتمه يافته
6 بررسي اثر خازن گذاري سري بر مديريت سري بر مديريت تراكم خطوط انتقال در سيستم­هاي حبيب درياباد خاتمه يافته
7 بررسي و مقايسه ارتباط بين سرمايه و بازده سهام در شركتهاي داروسازي، سيمان،و ... پذيرفته شده در بورس اوراق  بهادار تهران سيد جلال احمدي خاتمه يافته
8 بهبود كيفيت سرويس­هاي صوت، داده و ويدئو در شبكه هاي نسل آتي مبتني بر بسته­ با به كارگيري الگوريتم تخمين بسته­ها مريم صدر موسوي خاتمه يافته
9 راهكارهاي اثر بخش در مهارتهاي تحصيلي دانشجويان محمد آراسته خاتمه يافته
10 طراحي شيفترهاي فاز مايكروويو توسط ميكروكنترلرها علي صفري خاتمه يافته
11 ارتباط با محيط واقعيت مجازي به كمك ژست­هاي انساني مريم وفادار خاتمه يافته
12 تهيه كامپوزيتهاي زمينه فلزي آلومينيوم - كاربيد تنگستن توسط امواج مايكروويو و كوره معمولي سيد احسان غسالي خاتمه يافته
13 شبكه هاي هوشمند مولد الكتريسيته به روش تغييرات دما (LOC ) پژمان حسينيون خاتمه يافته
14 مدلسازي و شبيه سازي انتقال حرارت نانو سيال غير نيوتني ابراهيم رحيمي حاجي آبادي رد شده
15 بررسي تاثير هوش هيجاني بر تعهد سازماني كارمندان حاجيه رجبي فرجاد رد توسط رياست
16 بررسي تطبيقي صنايع دستي ايران و افغانستان محمد آراسته خاتمه يافته
17 تحليل قابليت اعتماد براي تعيين نرخ خطاي بهينه تجهيزات حبيب درياباد خاتمه يافته
18 بررسي رابطه  بين كيفيت حسابرسي و اندازه شركت و اندازه حسابرس سيد جلال احمدي راكد
19 طراحي و پياده سازي شيفت دهنده فاز تمام گذر مجتمع يكپارچه MMIC مهدي اصلي نژاد خاتمه يافته
20 بررسي هزينه فايده رشته هاي مختلف در دانشكده سما اسلامشهر سيد جلال احمدي راكد
21 بررسي اثرمديريت سمت بار بر قابليت اعتماد سيستم قدرت حبيب درياباد خاتمه يافته
22 بررسي عملكرد جبرانساز سنكرون استاتيكي تحت كنترل كننده وفقي عليرضا فرزانه خاتمه يافته
23 تبيين راهكارهايي جهت خلق فضا و تحليل مطلوبات در مدارس سما خانم زندي رد توسط داور
24 برنامه ريزي جامع فناوري اطلاعات و ارتباطات با رويكرد معماري سازماني پژمان حسينيون رد توسط داور
25 مقايسه ايالت‌هاي لرزه زمين ساختي شمال ايران از نظر ساختار سرعتي پوسته رضا سخايي رد توسط داور
26 ارتباط بين شركت در فعاليتهاي ورزشي اوقات فراغت و كيفيت زندگي كاركنان و اساتيد آموزشكده هاي فني و حرفه‌اي سما يحيي محمدنژاد رد توسط داور
27 طراحي كنترل كننده پيش‌بين جهت كنترل توان يك توربين بادي مهدي عبدالوند درحال اجرا
28 برنامه ريزي توسعه شبكه انتقال با در نظرگيري ادو