مدير گروه : جناب آقاي دکتر جودکی

تحصيلات : دکترای برنامه ریزی شهری

ايميل : joodaki@islamshahr-samacollege.ir

تلفن تماس : 56832464

 

ساعات حضور در طول هفته :

 ---

وب سایت های مربوطه معماری