سوابق کاری

سوابق کاری
1-جهاد دانشگاهي، كارشناس طراحي،  83-1382
2-کانون فرهنگی آموزش(قلم چی)، مسئول گروه کارشناسی ارشد برق، مدرس و مولف ، 85-1383
3-صنایع هوایی، کارشناس استاندارد و صلاحیت پروازی ،  1386 تا 1388
4-شرکت پژوهشی توسعه مدیریت نوین، عضو هیئت علمی IT ، از سال 1386
5-شرکت پیام ارتباطات نوژان، کارشناس تحقیقات ، از سال 1389
6-مدرس گروه مهندسی برق دانشگاه آزاد قزوین ،  از سال 1386
7-مدرس گروه مهندسی برق دانشگاه آزاد شهر ری ، از سال 1386
8-مدرس گروه مهندسی برق دانشگاه آزاد دماوند ، سال 1389
9-مدرس گروه مهندسی برق دانشگاه آزاد دماوند ، سال 1390
10-عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر، دانشکده سما،  از سال 1388
11-مسئول تیم روباتیک دانشکده سما اسلامشهر، از سال 1388
12-عضو شورای فرهنگی، آموزشی و پژوهشی دانشکده سمای اسلامشهر، از سال 1390
13-مدیر گروه الکترونیک و الکترونیک دانشکده سما اسلامشهر،  از سال 1390
14-عضو كارگروه تخصصي الكترونيك و الكتروتكنيك مناطق 8 و 12 سازمان سما،  از سال 1390
15-معاونت آموزشي و پژوهشي دانشكده سما واحد اسلامشهر،‌ از سال 1390

 

سوابق پژوهشي

سوابق پژوهشي
1-تالیف کتاب های کار مهندسي برق کانون فرهنگی آموزش قلم چی، 1385
2-تالیف "کتاب سیگنال ها و سیستم ها"، انتشارات دانش پرور ، 1387
3-ترجمه  "کتاب تشریح مسائل فیزیک الکترونیک استریتمن" ، انتشارات دانش پرور، 1388
4-تالیف "کتاب تحلیل مدارهای الکتریکی"، جلد اول، انتشارات دانش پرور، 1389
5-تالیف "کتاب تحلیل مدارهای الکتریکی"، جلد اول،  انتشارات دانشگاه آزاد قزوین، 1390
6-طرح پژوهشی"طراحی شیفترهای فاز مایکرویو توسط میکروکنترلرها" در دانشکده سما اسلامشهر،‌1390
7-طرح پ‍ژوهشي" به کارگیری تکنولوژی نانو در طراحی¬های معماری کامپیوتر" در دانشکده سما اسلامشهر
8-  مقاله طراحی شیفترهای فاز مایکرویو با استفاده از میکروکنترلرها، EW2012، دانشگاه امام حسین، 1390
9- مقاله طراحی سیرکولاتور دوبانده میکرواستریپ و کوچک¬سازی با DGS، EW2012، دانشگاه امام حسین1390
10-مقاله شبکه توزیع DC به عنوان سیستم توزیع انرژی در سیستم مدیریت انرژی ساختمان، همایش برق و الکترونیک، نکا 1389
11-مقاله طراحی دوپل