كارشناس گروه :  علی رضایی

تحصيلات :   كارشناسی ارشد رشته برق

تلفن تماس : 5-56832464 داخلی 310

 

 

 

 

 

 

وب سایت های مربوطه ساختمان

Error. Page cannot be displayed. Please contact your service provider for more details. (26)